Nachtschaduw

ken je mij?

ik vlieg in de nacht gewekt door motten

je kan me horen

zien soms

maar ken je mij?

Geitenmelker

Windslikker

ideeën over mij uit onwetendheid

bang voor wat ik doe

krijg ik namen

Namen

als gebouwde hokjes

om de dingen op te ruimen

 

er zijn er ook die wagen zich

heel alleen in halfduister

gaan op weg en blijven lopen

gaan erin mee met ogen wijd

zien hoe ik leef in schemering

die kijken

niet naar de ander

om te vragen of ze het goed zien

zien me vliegen

in de lucht tussen bomen

vogel

heel gewoon met vleugels wijd

en aarde getekend in mijn veren

_________

Nocturnality

 

do you know me?

I fly at night aroused by moths

you can hear me

sometimes see

but do you know me?

Goatsucker

Lich Fowl

ideas born from ignorance

afraid of what I do

I get names

Names

like pigeonholes

to put things in order

 

there are also those who venture

all alone in twilight

set off and keep walking

go with it with eyes wide

open and see how I live in shade

who look

not at the other

to ask if they see clearly

see me fly

in the air between trees

bird

rather square with wings wide

and earth drawn in my feathers

1 thought on “Nachtschaduw

  1. Pingback: Sisters Corresponding Across Town: Nocturnality and Nightjars – Land Lines Project

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s